ಅಂಜುಗೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದೆ – Kannada Sex KathegaluKannadasexStories

ಅಂಜು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮದುವೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಹೆಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದರು ಅವಳ ಗಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸುಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ

ಮಾರನೇ ದಿನ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಬಂದೆವು ಅವಳು ಬಂದಿದಳು ಒಂದು meeting ಇದೆ ಎಂದು ಇಬರು conference ಹಾಲ್ ಗೆ ಹೋದೆವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡು ತಿದಳು ಅವಳ ತುಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತ ಇದ್ದೇ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ಅವಳು ಉದ್ರೇಕ ದಲಿ ಬಂದಳು ಒಂದು ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನನ್ ತುಣ್ಣೇ ಕೈ ಹಿಡಿದಳು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಎಂದು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಳು

ನಾನು ಅಂಜು ಬೇಕಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಎಂದಳು ಮನೆಯ location ಕಳುಹಿಸಿದಳು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಘಂಟೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಳು 9 ಘಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಾ ಎಂದಳು ನಾನು hmm ಎಂದು ಅವಳ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಗಂಡನ ಟೀಯಲಿ ನಿದ್ರೇ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು

ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಾ ಎಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ ಗಂಡ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರನು ಮಲಗಿಸಿದೇನೆ ಎಂದಳು ನಾನು ಅವರು ಎದ್ರೆ? ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟೀ ಮಾಡಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನು hmm ಎಂದೇ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೋಗುತಿದಳು ಅವಳ ಹಿಂಬದಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವಳ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಸವರಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಟಾಪ್ ತೆಗೆದಳು ನಾನು ಅವಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಟೀ ಬೇಡ ನೀನೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಅವಳನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ ನಾನೂ ನನ್ ತುಣ್ಣೇ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಿಕದ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿವಿಯಲು ಅವಳೂ ನನ್ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಆಡಿಸಿದಳು 5 ಮಿನ್ ಅಲಿ ತುಲಲಿ ನನ್ ತುಣ್ಣೇ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಸುಖ ಎನಿಸಿತು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಳೆಮೆಲ್ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೆ ಅವಳು ನನ್ ತುಣ್ಣೇ ಕೈ ಹಿಡಿದಳು ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಅವಳನು ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ ಅವಳ ಗಂಡನು ಸರಿಸಿ ಅಂಜು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂಜು I love you ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ನನ್ ಗಂಡ ಇಲ್ಲೆ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು ಅವನು ಮಲಗಿದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಅವಳನು ನಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ತುಲಿನಲಿ ನನ್ ತುಣ್ಣೇ ಆಡಿಸಿದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದು ಮೇಲೆ

ನನ್ ತುಣೆ ನೆಕ್ಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂದಳು ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಕುತಿದಲು

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ್ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಾತ್ರೂಂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದೇ ಬೇಡ ಅಂದಳು ಆದರೂ ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನು ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಮುಖ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸವರಿದೆ ನನ್ ತುಣ್ಣೇ ಅವಳ ತುಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುದಿದೆ ರೋಮಾಂಚನ ಎನಿಸಿತು ಇಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆವು ನಾನು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೋದೆ ಹೀಗೆ ಅವಳು ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಇಬರು ಸೇರುತಿದೇವು.

ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುದಾದ ಗಂಡು ಮೋಗು ಆಗಿತು. ಅದಕೆ ನನ್ ಹೆಸರು ಈತಲು.

ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಬ್ಬಾ ಎನಿಸುತಿತ್ತು.

This story ಅಂಜುಗೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದೆ appeared first on new sex story dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top