ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೭ – Kannada Sex KathegaluKannadasexStories

Guys yar adru story na odtidre pls insta alli dm madi story bagge

Last part alli Soumya matte aishwarya Ibru na keydu Maneli vishya helde night yella malgid mele chikki bandu
Chikki : Kiran inu 2 Dina amele ninu irala baa nin tunne inda ond sala nange sukha kotu hogu iga kodu sukha inu nin vapas barovargu irbeku
Nanu : chikki yen nivu inu 2 days ide nale madana
Chikki : irli baa yenu agala
Nanu : sarı ille madana bani
Chikki : beda ache kitchen alli madana alli ole maja irate
Nanu : beda sikakondre aste kathe
Chikki : yenu agala yella malgidare
Nanu : chikki aytu bani
Chikki nanu bartivi kitchen ge nanu chikki na table mele kursi fridge inda ice cream tartini
Chikki : Yako idu iga
Nanu : chikki wait madi maja kodtini
Chikki : aytu madu anta batte yella tegdu kal aglstare nanu ice cream na tull olage haki fingering madta nektirtini amele swalpa time chikki rasa bidtare table mele ice cream melt agi bidirate adana neki swalpa tunne mele haki chikki ge tunne cheepake kodtini ade time ge amma bandirodu gotilde nanu chikki 69 alli enjoy madtidvi
sudden agi nan tunne ge inond kai bantu yar anta nodide amma idlu
Nanu : amma Yen madtidya
Amma : first nin yen madtidya bolimagane
Chikki : akka idu nande tapu avnge tull ase barsidu nane
Amma : yene nan magana buttige hakondya
Chikki : illa akka hagenu illa
Amma : nan maga first time sex nan jothe madbeku anta ase itu yella halaytu
Nanu : amma sorry iga bejar agbeda
Amma : aytu irli ninu Soumya aishwarya jothe sex madidu nanu door ache idu kelskonde sumane avr mele anumana patte adre nija criminal chikki ne
Chikki : akka bekadre ivat night avna hatra keysko nanu bhava na karkondu sukha togotini
Amma : Adela beda iga navibru ivnge hendthi Tara idu keyskolana jothe ge ayta Kiran
Nanu : nange yen adru ok
Amma : baaro sulemaga tunne nodana yen power ide anta nan tunne mele iro ice cream na nekta tunne na bai olage hakotale nange hosa Tara feel agate aa mood ge amma na tale hidkondu keydu keydu rasa bidtini adu jasti agi amma na mole mele bilate amele amma na sofa mele kursi tull nekake start madtini amma tikka ke buttplug hakond irtale Yen amma anta kelide
Amma : adu hosa mane togonde alva adru owner nange kotidu 3 lakhs agate adike real diamond adu gota
Nanu : yen amma ninu sex madi madi tumba money madtidya
Amma : ninge vishya gotilla nanu clg alli idaga yella lectures ge tull kotu marks togondu rank bandidni jothege maduve admele first night alli 3 tunne sikitu baa iga keye nanna
Nanu : aytu barre sule nan hutid tull ge tunne itu ninge hosa feel kodtini yen tikka nindu mindri yest tunne beku ninge belige appa chikki na madovaga alle ide alva
Amma : ahhh uff mmmm yenu ninge ad heg gotaytu
Nanu : room alli secret cam ide
Amma : howda irli bidu next time yella family full sex madana ayta ninu hogake olage
Nanu : aytu kane randi yerd tunne hakbeku nin tull ge ast agla ide
Amma : howdu 20 Varsha aytu sex madake start madi nearly 1000 tunne jothe sex madidini
Nanu : amma ninge only fans anta ide adali sex madidu haku adike money sigate legal ide adu
Amma : adali agle account ide ninge matte chikki maklu clg ge fees adrinda barate
Nanu : howda ok amma iga baa cowgirl alli sex madana baa aa tikka na yeti yeti kodu keyake nange
Amma : ninge kano nan deha yella baa nin hutiro tull olage tunne haku rasa bitu matte pregnant madu
Nanu : yenu pregnant madbeka
Chikki : howdu kano nanu matte akka ibru iga pregnant agbodu operation agilla inu
Amma : howdu iga Ivat night nange matte chikki ge pregnant agake anta sex madana ayta
Nanu : aytu amma nin helid hage
Hege matadta amma na chanag keydu keydu tull olage rasa bitu chikki gu rasa bitte full sex madi yella nan room ge hodvi

Next part alli hosa job ge hod mele alli owner maglu hege hendthi adlu anta

This story ಕಿರಣನ ಕಾಮಪಯಣ ೭ appeared first on new sex story dot com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top